Knurów: 07.05.2019 na boisku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 odbyły się mistrzostwa Knurowa w czwórboju lekkoatletycznym.

Wśród chłopców pierwsze miejsce zajęła MSP1, natomiast wśród dziewczyn MSP7.

materiał: Bartosz Ciesielski