Mikołajki w ZHP Knurów. Grzeczne zuchy i harcerzy odwiedził św. Mikołaj za całą ich pracę na rzecz drużyny, gromady i społeczności Knurowa wszyscy otrzymali upominki.

Było wesoło, kolorowo i świątecznie.

Info: ZHP Knurów