InformacjeKnurów

Knurów: Miasto przekaże kolejne pieniądze dla organizacji pozarządowych

Kwota 99 tysięcy złotych w ramach konkursu ofert trafi do stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem na dofinansowanie działań oraz inicjatyw w zakresie polityki społecznej na terenie Gminy Knurów w 2024 roku.

W sumie dziewięć podmiotów działających na terenie Knurowa planujących realizację działań skierowanych do mieszkańców naszego miasta, otrzymało wsparcie.

Wykaz organizacji, które otrzymało dotację wraz z nazwą zadania publicznego:

1. Klub Abstynentów „Siódemka” – 47 000,00 zł
– Praca profilaktyczno-rehabilitacyjna wśród osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych ich rodzin.

2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 14 000, 00 zł
– Wycieczki i spotkania integracyjne emerytów z Knurowa.

3. Fundacja Arka Noego Gliwice – 10 000, 00 zł
– Prowadzenie konsultacji i szkoleń dla osób dotkniętych skutkami uzależnień; pt. „Bezpieczna przystań – Knurów”.

4. ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Gliwickiej – 8 000, 00 zł
– Organizacja działań aktywizujących mieszkańców; pt. „Działalność drużyny harcerskiej w Knurowie”.

5. Stowarzyszenie Opieki Nad Zwierzętami Na Rzecz Kotów Wolno Żyjących Knurów – 6 000, 00 zł
– Wszechstronna opieka nad wolno żyjącymi kotami.

6. Fundacja „Gram, Kibicuję, Pomagam” – 5 000, 00 zł
– Świadoma pierwsza pomoc.

7. Stowarzyszenie „Cała Naprzód” – 4 000, 00 zł
– Knurowski Streetball.

8. Knurowski Uniwersytet Trzeciego Wieku – 2 500, 00 zł
– Dorównaj seniorom.

9. Knurowski Uniwersytet Trzeciego Wieku – 2 500, 00 zł
– Senior zawsze w ruchu.

Wszystkie oferty przeszły weryfikację pod względem formalnym oraz zgodności z regulaminem konkursu, po czym specjalny zespół merytoryczny składający się z pracowników Urzędu Miasta Knurów i przedstawicieli organizacji pozarządowych, po dokonaniu wnikliwej oceny nadesłanych projektów, przedstawił propozycję listy beneficjentów wraz z kwotą dofinansowania do akceptacji Prezydentowi Miasta.

Info: BIP Knurów