W wyniku rozstrzygnięcia konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży w obszarze sportu, turystyki i rekreacji, jedenaście ofert zostało zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania w roku 2020.

Wszystkie oferty były przedmiotem obrad Komisji konkursowej, która po weryfikacji pod względem formalnym oraz zgodności z ogłoszeniem, zarekomendowała Prezydentowi Miasta listę podmiotów wraz z propozycją kwot wsparcia.

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Knurów Nr 31/BWP/15 z dnia 11.02.2015r. wybrano następujące projekty związane z prowadzeniem szkoleń dla dzieci i młodzieży:

Lp. Nazwa i adres organizacji pozarządowej Nazwa dyscypliny sportowej Kwota dotacji (zł)
1. Klub Karate Kyokushin Knurów Karate Kyokushin

5.000

2. Młodzieżowy Klub Sportowy ,,Concordia” Knurów Piłka nożna

51.000

3. Stowarzyszenie Sportowo Rekreacyjne Akademia Piłki Nożnej Knurów Piłka nożna

49.000

4. TKKF Ognisko „Szczygłowice” Piłka siatkowa i nauka pływania

48.000

5. Uczniowski Klub Sportowy „Eugen” Knurów Sporty siłowe

25.000

6. Bokserski Klub Sportowy „Concordia”
Knurów
Pięściarstwo 25.000
7. Stowarzyszenie Fight Club  Knurów Kickboxing 12.000
8. K.S. Spartan Knurów Kickboxing 22.000
9. Uczniowski Klub Sportowy 6 POLHO Piłka ręczna 4.000
10. Knurowskie Towarzystwo Koszykówki Koszykówka 5.000
11. Klub Biegacza Orły Knurów

 

Info: knurow.pl