Knurów: List otwarty Prezesa Zarządu Szpitala do Prezydenta Miasta

0
2763

Poniżej publikujemy treść listu dr n.med. Michała Ekkerta w sprawie lokalizacji dodatkowego zespołu ratownictwa medycznego w Knurowie:

„Szanowny Panie Prezydencie,
w związku z licznymi działaniami podejmowanymi przez Starostów i Prezydentów Województwa Śląskiego w zakresie lokalizacji zespołów ratownictwa medycznego poszczególne samorządy zabiegały o dodatkowe zespoły wraz z karetkami na swoim  terenie. Ich lokalizacja jest wypadkową Wojewódzkiego Planu Zabezpieczenia Działań ratowniczych dla Województwa Śląskiego a przede wszystkim decyzją Dyrektora Naczelnego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. Miło mi poinformować, że z dniem 01.09.2020r Powiat  Gliwicki otrzymał dodatkowy zespół, który usadowiono w Gminie Knurów. W ten sposób znacząco zwiększono dostęp do medycznych działań ratowniczych na terenie naszego Miasta. W tej sprawie w dniu dzisiejszym podziękowałem Panu dyrektorowi WPR Łukaszowi Pachowi. W sposób znaczący wpłynie to na dostęp do medycznych świadczeń ratowniczych na terenie  naszego Miasta.

Niezależnie Wydział Nauk Medycznych WST w Katowicach podjął decyzję o  umiejscowieniu Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych na terenie Powiatu a dokładnie w Szpitalu w Knurowie. Podobne działania zapadły na posiedzeniu Senatu uczelni w zakresie chirurgii. Dzięki temu personel otrzyma dodatkowe wygrodzenie, uczelnia dofinansuje działalność szpitala, szczególnie co do jego wyposażenia, dostępu do nowych  technologii oraz badan naukowych i klinicznych w tym procedur wysokospecjalistycznych.

Niezależnie w dniu dzisiejszym zapadnie decyzja, o czym poinformuję w  poniedziałek tj. 07.09 o umiejscowieniu katedr w zakresie studiów pielęgniarskich. Działania uczelni będą tożsame jak powyżej.

Z wyrazami szacunku

dr n.med.Michał Ekkert
Prezes Zarządu Szpitala w Knurowie sp. z o.o.”

Info: knurow.pl