WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
KWW RAZEM MIESZKAŃCY KNUROWA
PROGRAM WYBORCZY

1. INFRASTRUKTURA
 przeznaczenie nowych terenów inwestycyjnych w rejonie zjazdu z autostrady A-1 w celu powstania nowych miejsc pracy,
 sukcesywna modernizacja dróg, chodników, skrzyżowań oraz miejsc postojowych we wszystkich rejonach miasta.

2. LOKALNY BIZNES
 integracja lokalnych przedsiębiorców oraz wspieranie ich działania na rzecz lokalnej społeczności,
 stworzenie strefy typu coworking (przestrzeni biurowej do wynajęcia na krótkie terminy) dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność,
 dotacje dla młodych przedsiębiorców.

3. ESTETYKA MIASTA I WARUNKI WYPOCZYNKU
 rewitalizacja III Kolonii,
 dbałość o należyte utrzymanie parków i skwerów,
 budowa ścieżek rowerowych oraz przejazdów rowerowych przez skrzyżowania,
 stworzenie wraz z Powiatem Gliwickim aktualnej mapy rowerowej powiatu,
 budowa atrakcyjnych oraz dużych placów zabaw

4. EKOLOGIA
 edukacja mieszkańców n/t segregacji odpadów, wprowadzenie w szkołach zajęć edukacyjnych,
 doprowadzenie kanalizacji do rejonów dotychczas nie objętych infrastrukturą,
 kontynuacja termomodernizacji budynków gminnych,
 wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
 zapewnienie warunków do realizacji porządkowania gospodarki ściekowej

5. EDUKACJA
 zwiększenie dostępności do wychowania przedszkolnego,
 dbałość o ciągły wzrost poziomu nauczania,
 wyposażenie placówek szkolnych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny,
 modernizacja i rozbudowa placówek oświatowych.

6. SPORT, REKREACJA, KULTURA
 stworzenie „Piwnicy Muzycznej” czyli miejsca gdzie młode knurowskie zespoły muzyczne mogą prowadzić próby w przyzwoitych warunkach,
 wspieranie stowarzyszeń i organizacji realizujących zadania w zakresie sportu i kultury,
 tworzenie zewnętrznych stref rekreacji,
 rozbudowa i modernizacja bazy sportowo-kulturalnej uwzględniająca potrzeby mieszkańców.

7. POMOC SPOŁECZNA
 przeciwdziałanie ubóstwu i przemocy w rodzinie,
 działania systemowe wspierające rodziny, osoby starsze, samotne, niepełnosprawne.

8. ROZWÓJ BUDOWNICTWA
 przygotowanie i przeznaczenie terenów pod budownictwo wielorodzinne i jednorodzinne

9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
 przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży
 rozbudowa monitoringu miejskiego

10. WPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
 wspieranie organizacji przez system dotacji oraz pomoc merytoryczną

11. POZYSKIWANIE ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DLA INWESTYCJI MIEJSKICH

 

*Materiał sfinansowany ze środków KWW RAZEM MIESZKAŃCY KNUROWA

1 KOMENTARZ

Comments are closed.