Knurów: Krajowe ćwiczenie RENEGADE/SAREX-21

0
377

foto: Grzegorz Leszczyński.

 

Na podstawie § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia
2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 poz. 96) informuję,
że w dniach 17 – 20 maja 2021 r. Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie RENEGADE/SAREX-21.

  Elementami przedsięwzięcia są zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

    W związku z powyższym zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego w dniu 20 maja 2021 r. w godzinach 8.00 – 11.00 celem przeprowadzenia treningu systemu alarmowania
i ostrzegania na terenie Gminy Knurów może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych (ogłoszenie i odwołanie alarmu). W ramach treningu emitowany będzie dźwięk modulowany trwający 3 minuty, oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający 3 minuty, oznaczający odwołanie alarmu.

 

info: Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Knurów