Knurów: Kontrola akwenów wodnych na terenie miasta

0
499
Knurów:
Objazd akwenów wodnych i przegląd oznakowania pod kątem zakazów kąpieli i bezpieczeństwa użytkowania zbiorników wodnych.
 
W kontroli udział wzięli: Jerzy Pach – przedstawiciel WOPR Knurów, Krzysztof Hoffman – dzielnicowy KP Knurów i Komendant Społecznej Straży Rybackiej przy kole PZW nr 28, Dariusz Szlachcic – Urząd Miasta Knurów, Przedstawicielka Straży Miejskiej w Knurowie – Magdalena Mikołajczyk oraz Leszek Rejkowicz – Prezes Stowarzyszenia Wędkarskiego Górnik 2 w Szczygłowicach.
 
  Pod kątem oznakowania skontrolowano zbiorniki: Moczury, Zalane i Zatopy.
 
 
/arc/