Knurów: Konsultacje ze społecznikami

0
113

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Knurów do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie: określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej dla stowarzyszeń prowadzących działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Knurów, a także sposobu jej rozliczania i sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

W dniu 28 czerwca 2022 roku o godz. 14.00 w sali budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7, odbędą się konsultacje w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z terenu Gminy Knurów. W trakcie konsultacji będzie można zgłaszać opinie i uwagi do projektu wspomnianej uchwały.

Projekt uchwały oraz Zarządzenie Prezydenta dostępne jest TUTAJ

info: knurow.pl