Poprosiliśmy w imieniu internautów panią Barbarę Zwierzyńską – Zastępcę Prezydenta o szczegóły dotyczące RZEŹBY , która ma stanąć pomiędzy ul. Kopalnianą, a ul. Dworcową,  jej kwestia została poruszona na sierpniowej sesji Rady Miasta Knurowa.

W odpowiedzi uzyskaliśmy:

     Ogłoszenie konkursu na wyłonienie oryginalnego projektu o wysokich wartościach artystycznych, przestrzennych i estetycznych, tj. koncepcji projektowej rzeźby św. Barbary wraz z wkomponowaniem: atrybutu infrastruktury technicznej kopalni (koła linowego z kopalni i tablicy upamiętniającej tragicznie zmarłych górników) było wynikiem propozycji ustanowienia św. Barbary jako patronki Miasta Knurów, która została zainicjowana przez Radę Miasta Knurów – Uchwałą NR XXXII/437/2017 Rady Miasta Knurów z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie: wyrażenia woli ustanowienia św. Barbary Patronką Miasta Knurów.

W uzasadnieniu Radni napisali: Mieć kogoś za patrona to znaczy liczyć na niego i na nim się opierać, mieć pryzmat spojrzenia na rzeczywistość oraz określony system wartości w poszukiwaniu rozwiązań. Mieć kogoś za patrona to dostrzegać te elementy jego tożsamości i działalności, które przetrwały próbę czasu. Św. Barbara jako patronka ludzi ciężkiej pracy, jest nierozerwalnie związaną z tradycją górniczą. Wybór św. Barbary jest usankcjonowaniem powszechnej świadomości mieszkańców Knurowa, w której postać świętej jest obecna od lat.

Biorąc pod uwagę, iż w 2018 roku przypada 110 rocznica umiejscowienia mozaikowego obrazu św. Barbary w cechowni kopalni Pole Wschód, zasadne jest upamiętnienie tego faktu poprzez realizację figury św. Barbary z intencją ustanowienia jej jako Patronki Miasta Knurów.

Lokalizacja umiejscowienia rzeźby to teren zieleni miejskiej przy ul.Dworcowej (cześć działki nr 2130/5), w strefie lokalizacji małej architektury z tablicą upamiętniającą tragicznie zmarłych górników (o treści: Górnikom tragicznie zmarłym na stanowisku pracy).

Lokalizacja rzeźby wpisuje się w historyczny układ urbanistyczny na terenie zielonym obok budynku kościoła i budynku Dyrekcji kopalni, a w dalszej części Ratusza i szpitala miejskiego. Budynki te stanowią część historii miasta, jako miejsce upamiętniające korzenie miasta Knurów dla pokoleń.

Wyłoniona praca konkursowa, która powstanie w eksponowanej lokalizacji, stanie się zatem dziełem o trwałych wartościach kulturowych i społecznych miasta Knurów.