W piątek 6 kwietnia W Domu Kultury odbyło się podsumowanie XV Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Młodzieżowej „Droga do gwiazd przez gimnazjum” W konkursie wzięły udział :

  • 3 chóry
  • 43 solistów
  • 14 zespołów wokalnych
  • 9 zespołów wokalno-instrumentalnych

W sumie przez scenę przewinęło się około 200 osób.

Przyjechali do nas szkoły z Zabrza, Rybnika, Sosnowca, Czerwionki- Leszczyn, Wielowsi, Częstochowy, Świerklan, Łazisk Górnych, Pyskowic, Rydułtów, Gliwic, Konopisk, Suszca, Pszowa oraz Gliwic i Knurowa.

Organizatorami konkursu byli. CK, MOPP, MSP 4.

Była to już ostania edycja tego konkursu.

W następnym roku zapraszamy na nowy już konkurs Piosenki Harscerskiej i Turystycznej.

Wyniki:

CHÓRY

I MIEJSCE – nie przyznano

IIMIEJSCE – nie przyznano

III MIEJSCENonsens                     SP   NR 4 RYDUŁTOWY    STEFAN DROŻDŻOK

ZESPOŁY WOKALNE

I MIEJSCEZespół klasowy         SP Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 6  IM. NOBLISTÓW    POLSKICH W GLIWICACh, GABRIELA MNICH –WITKOWSKA

II MIEJSCE – Decyma                      SP NR 2 W RYDUŁTOWACH,    KATARZYNA GRZESZCZAK

III MIEJSCE – Duet Patrycja Solich i Karolina Burda     SP 4 W RYDUŁTOWACH,      JOANNA SOLICH

Wyróżnienie Duet Krzysztof Pieprzak i Damian Banasiak ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH W     RYBNIKU,   JANINA WYSTUB

 

ZESPOŁY WOKALNO- INSTRUMENTALNE

I MIEJSCE –  The Change  OPP  RYDUŁTOWY, STEFAN DROŻDŻOK

Problem  OPP  RYDUŁTOWY, STEFAN DROŻDŻOK

II MIEJSCE –  nie przyznano

III MIEJSCE – Crescendo  MSP NR 9 Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI W KNUROWIE       JACEK ŻYŁA

SOLIŚCI

I MIEJSCE – Małgorzata Hantke        OPP  NR  3 ZABRZE   KATARZYNA KUPIEC , Katarzyna Posikata SP NR 6 IM.JULIUSZA SŁOWACKIEGO Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI W SOSNOWCU, BARBARA ŚLEFARSKA (26)

II MIEJSCE –  Wiktoria Groelich   SP  NR 3 W PYSKOWICACH BOGNA RAKOWSKA, Julia Dobosz GIMNAZJUM NR 2 IM. ZBIGNIEWA HERBERTA W CZĘSTOCHOWIE,   EDYTA ORACZ

III MIEJSCE   Paulina Bluszcz   SP  NR 2 RYDUŁTOWY , KATARZYNA GRZESZCZAK, Julia Kozik    SP W KONOPISKACH, STANISŁAW MICHALCZYK, Wiktoria Giemza SP Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI IM. JANA PAWŁA II W    WIELOWSI,     IWONA EWERTOWSKA- MENER

WYRÓŻNIENIE –  Gabriela Parma ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH W RYBNIKU JANINA WYSTUB, Karolina Dworowy SP NR 4 CZERWIONKA LESZCZYNY, MAGDALENA        GRZEGORZEK, Oliwia Ożdżyńska  SP NR 6 IM.JULIUSZA SŁOWACKIEGO Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI W SOSNOWCU, BARBARA ŚLEFARSKA, Amelia Stańczyk MOPP KNURÓW  BEATA MAZUREK  (11),  Aleksandra Pakieła ZSO   NR 11  ZABRZE   KATARZYNA KUPIEC, Aleksandra Gołdy  ZSO  NR  11 ZABRZE  KATARZYNA KUPIEC