Knurów: „Knurowskie Wieczory Organowe”

0
179
Knurów:
Koncert z cyklu: „Knurowskie Wieczory Organowe”
parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Monika Wrzos – skrzypce
Maryia Yanushkevich – organy
Marcin Szumilas- słowo o muzyce
W programie utwory
J. S. Bacha, G. F. Haendla, G. P. Telemanna,
J. Lemmensa, L. Vierne’a oraz kolędy