Knurów: KINOSZKOŁA – Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej – Edycja IX, rok szkolny 2019/2020

0
250

„KinoSzkoła. Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej” to program złożony z różnorodnych form edukacyjnych, których zasadniczym celem jest wzrost świadomości oraz kompetencji medialnych i społecznych wśród przedszkolaków, uczniów, nauczycieli, rodziców i seniorów.

w Klubie Kultury Lokalnej Sztukateria odbywają się Warsztaty, które prowadzi p. Marta Gara.

/arc/