Knurów: Każdy pracownik KWK „Knurów-Szczygłowice”otrzyma 500/600/700 zł…

1
9085

Mamy ustalenia w temacie poruszonym ostatnim pismem:

Każdy pracownik otrzyma 500/600/700zł wypłacone do 20.08.2020. Kwota jest uzależniona od dochodu w przeliczeniu na członka rodziny według tego samego klucza, co „wczasy pod gruszą”. Warunkiem uzyskania zapomogi jest wypisanie wniosku o zapomogę w Dziale Socjalnym w terminie do 17.08.2020 i wypłata 20.08.2020, spóźnialscy do wypłaty bieżącej 10 dnia miesiąca. Pozostałe instrukcje uzyskacie na miejscu :- )

Zapomoga przysługuje wszystkim pracownikom zatrudnionym na dzień 29.07.2020.

Informacja o rozpoczęciu przyjmowania wniosków zostanie podana w odrębnym komunikacie kopalnianym.

Info: ZZG Knurów-Szczygłowice

1 KOMENTARZ

  1. Nie ma to jak górnik, nic nie robić tylko zadać 13,14, barbórek, darmowego węgla a teraz jeszcze im się należy. Zapraszam do uczciwej pracy.

Comments are closed.