Kacper Baszczok zajął 13 miejsce na Mistrzostwach Polski w lutowaniu 2019. Wprawdzie miejsce na początku drugiej dziesiątki lecz należy podkreślić, że dostał się do finałów, a startowało 70 zawodników z całej Polski!

Nadmienić należy, że elementy elektroniczne które musiał lutować Kacper były bardzo małe (z rodzaju SMD) i miały rozmiary np. 1mm x 1,5mm x 0,8mm, czyli były mniejsze niż … muszka owocowa 

Kacper startował także w poprzedniej edycji mistrzostw, ale wtedy pojechał praktycznie bez żadnego przygotowania. Jesteśmy przekonani, że jeśli w przyszłym roku będzie ponownie uczestniczył w mistrzostwach, zajmie znacząco wyższe miejsce 

Gratulujemy!!!

info: koło naukowe elektroniki i informatyki w Knurowie