Knurów: Jubileusz placówek oświatowych

0
249

W roku 2021 dwie szkoły z naszego miasta obchodzą okrągły jubileusz. Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Miejska Podstawowa nr 6 świętują odpowiednio swoje 90-lecie i 50-lecie istnienia. Te dwie placówki oświatowe wychowały wielu świetnych uczniów, a każda z nich ma swoją odrębną historię.

MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KNUROWIE im. KAROLA MIARKI

Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 została wybudowana w 1930 roku, ale inauguracyjne otwarcie nastąpiło rok później. Budowa trwała dwa lata, a w budynku oprócz sal lekcyjnych były również: sala konferencyjna, pokój ordynacyjny dla lekarza, osiem pokoi pojedynczych, mieszkanie dla woźnego i automatyczne studzienki do picia wody, które nadaj znajdują się na korytarzach szkolnych. Szkoła przetrwała II wojnę światową, a tuż po wojnie stacjonowała w budynku Armia Czerwona. Mówiono, że w czasie wojny i tuż po niej, ze szkoły zrobiono prowizoryczne więzienie, gdzie przetrzymywani byli Polacy.

Uczniowie „Dwójki” w swej historii osiągali sukcesy w kraju i za granicą nie tylko w nauce, ale także w sporcie. Dwie uczennice startowały w zawodach czwórboju lekkoatletycznego i przez okres dwóch lat były najlepsze w całym kraju. Dziewczyny wygrały nawet zawody międzynarodowe w Sofii. Szkoła wygrywała także konkurs chórów i w nagrodę zaśpiewali przed towarzyszem Ziętkiem i towarzyszem Gierkiem. Zespół w nagrodę pojechał na kolonie artystyczne. W latach 80-tych w 33 oddziałach uczyło się 1046 dzieci, każda klasa liczyła ponad 30 uczniów. Pod koniec lat 90-tych szkoła otrzymuje nowo wybudowaną salę gimnastyczną, która służy uczniom po dziś dzień. Kto chodził do „Dwójki” ten pewnie z lat 90-tych i trochę późniejszych pamięta „Biesiady u Tereski” a inni pokochali lub znienawidzili koszykówkę. Od wielu lat uczniowie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 w olimpiadach przedmiotowych notują wysokie lokaty, a absolwenci bez problemów kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W KNUROWIE im. KRÓLOWEJ JADWIGI

Z końcem lat 60-tych, w związku z szybkim tempem rozbudowy osiedla 1000-lecia i co za tym idzie wzrostem liczby jego mieszkańców, staraniem władz miasta, oświaty i rodziców zapada decyzja o budowie nowej szkoły na tym terenie. Nowa placówka miała powstać w sąsiedztwie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5. Budowa rozpoczęła się 29 września 1970 roku. Od tego momentu powstaje plan wyposażenia placówki – zakupiony sprzęt magazynowany jest w budynku straży pożarnej. Kopalnia „Szczygłowice” zostaje opiekunem społecznym szkoły. Okres budowy trwa półtora roku.

Otwarcie „Szóstki” nastąpiło 1 września 1971 roku choć nie była wtedy całkowicie ukończona. Do końca roku ukończono budowę sal lekcyjnych, w budowie pozostaje zaplecze, sala gimnastyczna, tereny rekreacyjne i boiska. Do tego czasu część zajęć odbywała się po „sąsiedzku” w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 5. Na początku 1972 roku następuje przeniesienie wszystkich oddziałów szkoły do nowo wybudowanego budynku przy ulicy Stefana Batorego 5. W latach 80-tych w szkole uczy się ponad 1000 uczniów i pracuje ponad 41 nauczycieli. Nauka odbywała się w systemie trójzmianowym. W latach 90-tych zostaje przeprowadzony generalny remont obiektów sportowych wokół szkoły – boisk, bieżni, skoczni w dal, rzutni. Wyremontowane zostają również łazienki szkolne. Powstaje pracownia komputerowa z dostępem do Internetu. Przez wszystkie lata pracy szkoły, opuściło jej mury wielu świetnych ludzi, którzy doskonale radzili sobie w dalszych etapach kształcenia. Kilkoro z nich wróciło i zasiliło kadrę nauczycielską tej placówki. Szkoła może pochwalić się również wieloma sukcesami zarówno w nauce jak i w sporcie.

W roku szkolnym 2017/2018, w związku z wprowadzoną reformą systemu edukacji przywracającą ośmioletnią szkołę podstawową, Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 została przeniesiona do budynku likwidowanego Miejskiego Gimnazjum nr 2 (dawna Miejska Szkoła Podstawowa nr 5).

Wszystkim uczniom, absolwentom, gronu pedagogicznemu, pracownikom i osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do rozwoju obu placówek życzymy wszystkiego najlepszego z okazji okrągłych jubileuszy obu szkół. Zapewne wśród naszych Czytelników znajduje się wiele osób, które ukończyły jedną lub drugą szkołę i zabrały ze sobą wspaniałe wspomnienia – zachęcamy do podzielenia się tym co najbardziej zapadało Wam w pamięci

AW

Tekst powstał na bazie opowiadań absolwentów obu placówek, archiwalnych zbiorów Przeglądu Lokalnego oraz archiwum MSP2 i MSP6.

Fot. własne / Agnieszka Łyko