Knurów: Jako pierwszy zareagował i pomagał poszkodowanym w wypadku.

0
955

Knurów:

Wczoraj przed południem na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej i Ułanów w Knurowie doszło do wypadku samochodowego.

Byli poszkodowani. Ale byli też bohaterowie. Harcerz knurowskiej drużyny ZHP Filip Łukaszczuk jako pierwszy udzielił pierwszej pomocy przedmedycznej. Jak donoszą świadkowie 12-letni chłopiec, podbiegł do ludzi będących na pobliskim parkingu prosząc o apteczkę pierwszej pomocy. Kiedy ją otrzymał ruszył na pomoc pasażerowi SKODY tamując krwotok z nosa. I czekał na przyjazd wezwanych służb ratowniczych.

Zachowanie druha Filipa jego determinacja i zimna krew zasługują na ogromną pochwałę za bohaterski czyn.

Dziękujemy. Czuwaj.

Info: ZHP Knurów