Knurów: Jak zaoszczędzić 2.500.000,00 zł ?? Da się…

0
817

Jak zaoszczędzić 2.500.000,00 zł ?? Da się…

     Kolejny krok w Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej, DOKONANY!

    Jak wiadomo „lwią” część naszych dochodów, pożerają opłaty związane z tymi za mieszkanie. Dlatego też, w listopadzie i na początku grudnia, do wielu mieszkań,
znajdujących się w zasobach LWSM, zapukali „zwykli członkowie Spółdzielni”, nie zgadzający się z jej obecnym Statutem.
   Postanowili Oni, że czas wprowadzić zmiany, które pozwolą w dobie szalejących podwyżek, na konstruktywne i bardziej gospodarskie podejście do wydatków.

19 grudnia zostały złożone do sekretariatu Zarządu LWSM w Knurowie, przez p. Henryka HANKUSA – listy popierających konieczność zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Dzisiaj /30.12.2022/ na Jego też ręce, wpłynęło pismo, poświadczające, że „po weryfikacji list poparcia ilość podpisów członków jest wystarczająca w celu zwołania Walnego Zgromadzenia”.

  Na początku miesiąca stycznia planowane jest spotkanie robocze, które ostatecznie sprecyzuje, konieczne do wprowadzenia zmiany.
Z tego co udało nam się ustalić, w celu ZMNIEJSZENIA KOSZTÓW, jakie na dzień dzisiejszy ponosimy My, jako mieszkańcy, znajdą sę w nich zapisy o:
– likwidacji Rad Osiedlowych
/ statutowy wpis – udało się zrezygnować z Rad Osiedlowych na os. WP I, WP II, 1000 lecia – tutaj mieszkańcy nie płacą już od początku listopada za ich funkcjonowanie,
płacą za to mieszkańcy os. Pocztowa / Spółdzielcza i os. Szczygłowice /,
– zmniejszeniu ilości Członków Rady Nadzorczej do 7 / obecna Rada Nadzorcza to aż 15 jej Członków /
– zmniejszenie uposażenia jakie pobierają Członkowie Rady Nadzorczej

      Wśród punktów do zmian znajdą się również takie jak, doprecyzowanie brzmienia niektórych punktów obecnego statutu. Koniecznym również będzie, po przeprowadzeniu zmian zgodnie z procedurami, ogłoszenie przeprowadzenia wyborów nowej Rady Nadzorczej, zgodnie z przyjętymi zmianami.

    Po wniesieniu punktów harmonogramu Zebrania, i ich akceptacji przez Radę Nadzorczą spółdzielni, zostaną ogłoszone terminy zwołania Walnych Zebrań.
Na dzień dzisiejszy mowa jest o PIĘCIU, spotkaniach. O dokładnym terminie poinformujemy, Państwa na naszych łamach.
    Zgodnie ze Statutem Spółdzielni, zrobi to również Zarząd LWSM w sposób ustalony / czyli informacje znajdą się na tablicach ogłoszeń lub innych dostępnych miejscach dla mieszkańców /.

 

 

/arc/

pisaliśmy o tym:

Knurów: Jak zaoszczędzić 2.500.000,00 zł?? Okazuje się, że mogą Członkowie LWSM w Knurowie. | IKNW – iKnurów.pl (iknurow.pl)

Knurów: „Gruba kasa” w tle wyborów do Rad Osiedlowych knurowskiej LWSM | IKNW – iKnurów.pl (iknurow.pl)

Knurów: Nie podoba Ci się marnotrawienie Twoich pieniędzy? Pomóż nam zmienić zapisy statutowe. | IKNW – iKnurów.pl (iknurow.pl)

Knurów: Członkowie LWSM os. 1000 lecia przegłosowali NIE WYBIERANIE – Rady Osiedla. | IKNW – iKnurów.pl (iknurow.pl)

Knurów: Zadbaj o swój Portfel! – dzisiaj i jutro w Szczygłowicach. | IKNW – iKnurów.pl (iknurow.pl)

Knurów: Zadbaj o SWÓJ Portfel? /informacja dla Członków LWSM/ | IKNW – iKnurów.pl (iknurow.pl)

Knurów: Zadbaj o SWÓJ Portfel /cz.2/ | IKNW – iKnurów.pl (iknurow.pl)

Knurów: Zadbaj o Swój PORTFEL cz.3 | IKNW – iKnurów.pl (iknurow.pl)