Knurów: Inauguracja nowego roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

0
664

Knurów:

Inauguracja nowego roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Knurowie.

Rozpoczęliśmy spotkanie spektaklem przygotowanym przez Teatr UTWUŚ Antrakt.
Przywitani zostali przybyli Goście oraz Słuchacze UTW.
Nastąpiło przyjęcie 41 nowych Słuchaczy, którzy złożyli uroczyste Ślubowanie.

Wręczone zostały indeksy Nowym Studentom.

Wysłuchaliśmy słowa gratulacji, uznania, złożone zostały życzenia na Nowy Rok Akademicki, przez Adama Ostaleckiego, Dyrektora Genealnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Adama Ramsa, Prezydenta Miasta Knurów, Tomasza Rzepę, Przewodniczącego Rady Miasta Knurów, Magdalenę Kupka, kierownik PCK Oddział Knurów oraz Dagmarę Dzida, sekretarz Gminy Pilchowice.

Na zakończenie części oficjalnej, wysłuchaliśmy prelekcji nt. Powstań Śląskich, przygotowane i wygłoszone przez mgr Marzenę Krasoń-Kapłanek.

🔽🔽🔽