Knurów: III rata opłaty za korzystanie w roku 2018 z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

0
555

Urząd Miasta Knurów informuje, że 30 września 2018 r. upływa termin uiszczenia III raty opłaty za korzystanie w roku 2018 z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Gminy albo w Kasie Urzędu Miasta (ul. dr. Floriana Ogana 5 parter).

Kasa czynna jest w godzinach:

    poniedziałek 7.45 – 15.30
    wtorek 7.45 – 15.30
    środa 7.45 – 17.30
    czwartek 7.45 – 15.30
    piątek 7.45 – 13.30

W przypadku nie dokonania w terminie do 30 września zapłaty III raty opłaty zezwolenie wygasa, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu tego terminu nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty (czyli całej opłaty należnej w roku 2018).

Jednocześnie zwracamy uwagę, że:

    pomimo iż termin 30 września w roku 2018 upływa w niedzielę jest on wiążący (nie ulega wydłużeniu). Dokonanie opłaty, winno nastąpić w terminie ustawowym, tj. do dnia 30 września;
    w dniu 28 września 2018 r. (piątek) Urząd Miasta jest czynny do godz. 13.30.

 

info: knurow.pl