Na II sesja Rady Miasta Knurów ślubowanie złożył 21 radny – Edward Didek, który wszedł w poczet radnych, dzięki zrzeczeniu się mandatu przez Piotra Surówkę ( wiceprezydent )

Na II sesji Rady Miasta Knurów wybrani zostali Przewodniczacy Komisji:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Henryk Kurowski

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Robert Furtak

Przewodniczacy Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska i Finansów.

Marian Gruszka

Przewodniczący Komisji Sportu, Turystyki, Rekreacji i Promocji Zdrowia.

Joachim Machulik

Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury.

Janusz Szydło

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Porządku i Spraw Socjalnych.

Jan Furgoł

 

Uchwalono składy osobowe powołanych Komisji.

 

    Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Knurów do dokonywania czynności dotyczących podróży służbowych Przewodniczacego Rady Miasta – wybrano – Jerzego Pacha, a w razie jego nieobecności  Pawła Żaka.

 

  Kolejne uchwały zostały podjęte zgodnie z zakładanym harmonogramem  sesji.

 

Knurów: Ustalono skład komisji stałych Rady Miasta

 

 

1 KOMENTARZ

Comments are closed.