Knurów: I zawody o Przechodni Puchar Strzelmistrza, Waldemara Cory

0
239

I zawody o Przechodni Puchar Strzelmistrza, Waldemara Cory.

odbyły się na Strzelnicy Lignoza w knurowskim Krywałdzie.

Jest to pierwsza część klasyfikacji z zaplanowanych trzech. Są to również pierwsze wewnętrzne zawody pucharowe na knurowskiej strzelnicy organizowane przez Stowarzyszenie SilesiaSuperior z Knurowa.

/arc/