7 stycznia odbył się w naszym mieście I Miejski Przegląd Przedstawień Bożonarodzeniowych dla Szkół i Grup Parafialnych pod Patronatem ks. Dziekana Grzegorza Kusze i Proboszczów Knurowskich Parafii: ks. Mirosława Pelca, ks. Krzysztofa Tabath i ks. Marka Kamieńskiego.

Organizatorami Przeglądu były Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 w Knurowie, Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Knurowie Szczygłowicach oraz Centrum Kultury w Knurowie. Przegląd odbył się w Domu Kultury w Knurowie Szczygłowicach. Przedstawienia oceniała Komisja w składzie: Pani Marta Pagacz, Pani Małgorzata Turowska, ks. Grzegorz Kusze, ks. Joachim Oleś.

Koncert laureatów odbędzie się 31 stycznia 2020 r.

Info: MSP 1