Knurów: Harmonogram prac nad Budżetem Obywatelskim 2021

0
297

Harmonogram prac nad Budżetem Obywatelskim 2021

...Zasady Ogólne

Budżet Obywatelski należy rozumieć jako formę konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia wydatków z wydzielonej części budżetu Miasta Knurów na dany rok kalendarzowy, na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań.

      W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane projekty jednoroczne wynikające z zadań własnych Miasta Knurów.

   Zgłaszane projekty mogą dotyczyć dwóch kategorii zadań: „twardych” i „miękkich”.

   Pod pojęciem zadań „twardych” rozumie się zadanie inwestycyjne i remontowe dotyczące m.in. modernizacji, przebudowy, budowy nowych obiektów lub zakupu wyposażenia. Projekty te koncentrują się na sferze technologiczno–technicznej.

   Zadanie „miękkie” to projekt o charakterze nieinwestycyjnym, w szczególności wydarzenie społeczne, kulturalne, edukacyjne, sportowe, warsztaty, seminaria lub szkolenia.

Dzisiaj zgodnie z Harmonogramem prac nad Budżetem Obywatelskim znajdujemy się na etapie:

Weryfikacja formalno-prawna i merytoryczna zgłoszonych wniosków przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego celem zatwierdzenia –   do 16.07.2021

 

Podanie do publicznej wiadomości listy projektów dopuszczonych do głosowania oraz listy projektów zaopiniowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem – Do 23.07.2021

 
 
 

Składanie odwołań od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania – Od 23.07.2021do 30.07.2021

 

Rozpatrywanie odwołań – Do 10.08.2021

 
 

Podanie ostatecznej listy projektów poddanych pod głosowanie – Do 12.08.2021

 
 
 

Akcja informacyjno – promocyjna zachęcająca do udziału w głosowaniu  – Od 13.08.2021do 20.08.2021

 
 
 
 
 

Podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania – Do 17.09.2021