Grób Pański w kościele śś. Cyryla i Metodego.

/ms/