Knurów: Gmina przyznała dotacje na rozwój sportu seniorskiego

0
155

Knurów: Gmina przyznała dotacje na rozwój sportu seniorskiego

Kwota 145 tys. złotych trafi w tym roku z budżetu miasta do klubów i stowarzyszeń sportowych z przeznaczeniem na wsparcie sportu seniorskiego – kosztów związanych z działalnością statutową. Jest to jedna z trzech form wsparcia działalności sportowej w Knurowie, bowiem Gmina przeznacza również środki na wspieranie działań organizacji pozarządowych i stowarzyszeń związanych z upowszechnianiem sportu, turystyki i rekreacji wśród dzieci i młodzieży w kwocie 263 tys. zł, a także na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe w kwocie 24 tys. zł.

Łącznie Gmina Knurów zaplanowała w budżecie miasta na 2022 rok wsparcie sportu środkami w wysokości 432 tys. zł.

W dopiero co rozpoczętym roku 2022, jako pierwszy został przeprowadzony nabór ofert na sport seniorski. W wyniku rozstrzygnięcia naboru, dziesięć ofert zostało zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania w roku bieżącym. Wszystkie oferty były przedmiotem obrad Komisji opiniującej ds. rozwoju sportu przy Urzędzie Miasta Knurów, która po weryfikacji pod względem formalnym oraz zgodności z ogłoszeniem, zarekomendowała Prezydentowi Miasta listę podmiotów wraz z propozycją kwot wsparcia.

Największą dotację otrzyma Młodzieżowy Klub Sportowy „Concordia” Knurów – 50 tysięcy złotych. Stowarzyszenie Miejskie Towarzystwo Sportowe Knurów może liczyć na kwotę 34,5 tysiąca złotych (wszystkie sekcje), zaś trzecia najwyższa dotacja została przyznana dla Fight Clubu, który otrzyma 18,5 tysiąca złotych. Wsparcie finansowe otrzymają także: Spartan Knurów, TKKF Szczygłowice, Bokserki Klub Sportowy „Concordia” Knurów oraz UKS Eugen Knurów.

Udzielone wsparcie trafi bezpośrednio do zawodników i trenerów, jednak warto podkreślić, że miasto oprócz dotacji i nagród sukcesywnie rozbudowuje i modernizuje infrastrukturę sportowo-rekreacyjną, dostępną dla ogółu mieszkańców.

Info: knurow.pl