Knurów: Gala Sportu i Kultury 2023

0
291
Knurów:
 
Gala Sportu i Kultury 2023
 
W środę 29 marca br. o godz. 16.00 w Domu Kultury w Szczygłowicach odbędzie się uroczystość nagrodzenia wyróżniających się sportowców i artystów nagrodami Prezydenta Miasta Adama Ramsa.
Jak co roku, Gala Sportu i Kultury, jest okazją do uhonorowania najwybitniejszych przedstawicieli knurowskich środowisk twórczych i sportowych. Samorząd naszego miasta przekaże nagrody finansowe zawodnikom, trenerom i artystom, którzy w ubiegłym roku osiągnęli sukcesy o wymiarze co najmniej ogólnokrajowym.
Podczas Gali Sportu i Kultury, osiągnięcia każdego z wyróżnionych zawodników, trenerów oraz artystów przedstawione zostaną w formie krótkiej prezentacji.
Wśród tegorocznych laureatów w dziedzinie sportu znajduje się 52 wyróżnienia, w takich dyscyplinach jak: kickboxing, BJJ, trójbój siłowy, boks, piłka nożna, szermierka, pływanie, wspinaczka, triathlon, rekreacja biegowa, lekkoatletyka, jeździectwo.
Wśród laureatów w dziedzinie kultury znajduje się 21 wyróżnień, w tym 9 dla zespołów oraz 12 indywidualnych.
 
Przypomnijmy, że zgodnie z regulaminem nagradzania, przyjętym przez Radę Miasta Knurów, kandydatury zgłaszano w terminie od 2 do 31 stycznia bieżącego roku, bezpośrednio przez artystów, zawodników oraz trenerów z Knurowa. Następnie powołana przez Prezydenta Miasta Komisja analizuje zgłoszone propozycje posiłkując się opinią m.in. Gminnej Rady Sportu (w odniesieniu do kandydatów w dziedzinie sportu). Ostateczną listę zatwierdza Prezydent Miasta Knurów.
 
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy sukcesów także w kolejnych latach.
– Wykaz nagród indywidualnych i zbiorowych za osiągnięcia w 2022 roku w zakresie twórczości artystycznej: https://knurow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=39001…
– Wykaz nagród finansowych dla zawodników i trenerów którzy osiągnęli w 2022 roku wysokie wyniki sportowe: https://knurow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=39101…
– Wykaz wyróżnień dla zawodników i trenerów którzy osiągnęli w 2022 roku wysokie wyniki sportowe: https://knurow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=39102…
 
info: knurów zawsze po drodze