W najbliższa sobotę 12 maja na Placu 700 lecia w Knurowie FESTYN na Górce..

Młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, Klub Sportowy Spartan , Polski Czerwony Krzyż o. Knurów serdecznie zapraszają na” Festyn Charytatywny na… Górce. Łączymy Zawodowo Pokolenia”. Festyn odbędzie się 12 maja na Placu 700 lecia .

W godzinach od 14:00 do 20:00.
Przewidziano szereg atrakcji min.
   Ekstremalny Tor Przeszkód – Spartan
   Pokaz Pierwszej Pomocy
   Pokaz musztry konnej Szwadronowej w wykonaniu Ochotniczego Szwadronu 3 Pułku Ułanów Śląskich
   Pokazy sprzętu i umiejętności zawodowych pracowników służb mundurowych:
policji , służb wojskowych, straży pożarnej
   Zajęcia z survivalu
   Pokaz sportów walki w wykonaniu zawodników Klubu Sportowego Spartan
   Pokaz musztry i pokaz bojowy w wykonaniu uczniów klas mundurowych
   Imprezę zakończą koncerty zespołów muzycznych

Dochód z festynu zostanie przekazany na wypoczynek i rekreację dzieci z najbiedniejszych rodzin z terenu Knurowa.

Serdecznie zapraszamy.