– to święto które przypada na dzień 16 października i jego celem jest niesienie wiedzy na temat prawidłowego udzielania pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło zatrzymanie czynności serca.

W ubiegłym roku po raz pierwszy w Knurowie na placu CH „Merkury” został zorganizowany pokaz resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez uczniów klasy ratowniczej z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie. Kierunek ten pod patronatem Polskiego Czerwonego Krzyża został utworzony w 2018 roku i zrzesza coraz większą liczbę uczniów.

Podczas pokazu uczniowie naprzemiennie i nieprzerwanie wykonują resuscytację krążeniowo – oddechową na fantomach przez 30 minut.

Widowisko przyciąga wielu obserwatorów, którzy rozumiejąc wagę problemu chcą nauczyć się jak ratować ludzie życie.

W tym celu zawsze jest zapewniony dodatkowy fantom, gdzie pod czujnym okiem profesjonalnego instruktora pierwszej pomocy każdy możne sprawdzić swoje umiejętności w zakresie prawidłowej oceny sytuacji poszkodowanego, sprawdzenia funkcji życiowych, drożności dróg oddechowych, wykonanie prawidłowych wdechów oraz ucisków klatki piersiowej.

POLSKI CZERWONY KRZYŻ WRAZ Z KLASĄ RATOWNICZĄ ZAPRASZA WSZYSTKICH CHĘTNYCH NA TEGOROCZNY POKAZ RESUSCYTACJI KRĄŻENIOWO – ODDECHOWEJ !
16 PAŹDZIERNIKA – KNURÓW PLAC „MERKURY” – START GODZ. 11:00 !!