Knurów: Ekipa CK pracuje nad Projektem DK+

0
396

Drodzy Mieszkańcy!

Ekipa Centrum Kultury w Knurowie pracuje nad tym, by w ramach Nowe otwarcie – Projekt DK+ poznać Wasze potrzeby i zainteresowania w związku z kulturą

Pierwsze konsultacje i spotkania organizacyjne pracowników z badaczem kultury, z którym omawiane były przyszłe działania miały miejsce już w marcu.

Efektem tego jest tzw. diagnoza lokalna, którą prowadzimy wśród trzech fokusowych grup odbiorców:

– dzieci i młodzież 12-19 lat

– osoby dorosłe 20-30 lat

– osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie.

Jej celem jest raport z badań i późniejszy oparty na nim konkurs na oddolne inicjatywy lokalne

Niebawem zamieścimy ANKIETĘ, w której będziecie mogli wypowiedzieć się na temat KULTURY i Waszych potrzeb lub pomysłów – może to mieć realny wpływ na przyszłe działania

Już teraz Wam za to DZIĘKUJEMY

___________________________

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowe Centrum Kultury na realizację projektu Dom Kultury + Edycja 2023 – Inicjatywy Lokalne.

info: CK Knurów