KnurówSport i rekreacja

Knurów: EGZAMINY NA STOPNIE W KICKBOXINGU PZKB

W dniu 22 grudnia 2022 roku godz. 16.45 w sali treningowej Fight Club Knurów ul. Witosa 8 odbędzie się EGZAMIN na stopnie uczniowskie Polskiego Związku Kickboxingu

Przystąpić do Egzaminu na stopnie może każda osoba chętna, która trenuje w naszym Klubie.

Istnieje możliwość przeegzaminowania osób spoza Klubu po wstępnej weryfikacji egzaminatora Grzegorza Sobierajskiego.

UWAGAMożna zdawać na więcej niż jeden stopień po uzyskaniu zgody trenera.

Egzaminatorem będzie :

* Grzegorz Sobierajski 2 Dan PZKB, asystował mu będzie Askaniusz Sobierajski i Przemysław Wilk.

Warunki przystąpienia do Egzaminu.

* Akceptacja kandydata przez komisję egzaminacyjną.

* Opłata należności za egzamin.

Co należy wiedzieć o Egzaminach?

* Egzamin na stopnie jest płatny gotówką u trenera najpóźniej w dniu egzaminu.

* Osoba, która posiada stopień uczniowski w kickboxingu, zarejestrowana jest w rejestrze posiadaczy stopni wyszkolenia.

* Po zdanym egzaminie w terminie do 30 dni otrzymuje się dyplom potwierdzający uzyskany stopień wyszkolenia.

Dlaczego warto przystąpić do Egzaminu?

* Posiadając co najmniej 3 stopień uczniowski w Kickboxingu można starać się o uprawnienia instruktorskie Polskiego Związku Kickboxingu.

* Osoby, które chcą brać udział w zawodach sportowych, powinny posiadać odpowiedni stopień uczniowski.

* Egzaminy są dobrą motywacją do stałego progresu w drodze treningu sportów walki i są wyznacznikiem poziomu wyszkolenia zawodnika.

* Dyplom to świetna pamiątka na długie lata, która dokumentuje posiadane stopień wyszkolenia.

Jak wyglądać będzie Egzamin w naszym Klubie?

* Egzamin odbywać się będzie na naszej sali treningowej.

* Egzamin ma formę treningu i trwa od 1 – 3 godziny – w zależności, na który stopień wyszkolenia się zdaje.

* Egzamin składa się z części technicznej, sprawnościowej i sparingowej ( od 8 stopnia ).

* Warunkiem zdania egzaminu jest wykonanie wszystkich technik w stopniu poprawnym.

Jakie są wymagania na poszczególne stopnie uczniowskie?

* Na egzaminie obowiązują wymagania zgodnie z regulaminem PZKB.

* Wymagania egzaminacyjne uzależnione są od stopnia, na który zdaje kandydat.

* Drobne modyfikacje zastrzega sobie egzaminator.

* Wymagania obowiazujące na poszczególne stopnie zostaną przekazane jego uczestnikom w odrębnej informacji.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Egzaminach i stałego podwyższania swoich kwalifikacji i poziomu wyszkolenia w Kickboxingu

#FightClubKnurów

#PolskiZwiązekKickboxingu

#FightClubPROTeam

info: Fight Club Knurów