Knurów: Egzaminy kursu na Ratownika WOPR

0
1166

Knurów: Egzaminy kursu na Ratownika WOPR

Wojewódzkie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z Oddziałem w Knurowie przeprowadza dzisiaj ( 19.05.2018 ) I część egzaminu – „część basenową” na Ratownika wodnego do którego przystąpiło 14 osób.

Egzaminatorem na dzisiejszej części był Witold Swoboda

Swoją obecnością zaszczycili egzaminowanych  :

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej – Wiktor Zajączkowski – Prezes WOPR Śląsk, Adam Kubica – Prezes knurowskiego Oddziału WOPR, Jerzy Pach – prezes honorowy WOPR Knurów, Dawid Stolarek – członek prezydium WOPR Knurów oraz Robert Furtak – członek Komisji sportu knurowskiej RM.

/arc/