Knurów: Paderek

Dzisiaj w knurowskim Liceum Ogólnokształcącym im. Ignacego Jana Paderewskiego obchodzono dzień Świętego Patryka.

Dla uczniów były przygotowane zagadki z nagrodami oraz słodki poczęstunek sprzedawany na przerwach.

Cała szkoła była przystrojona w czterolistne koniczyny- symbol święta.

/ms/