Oj! Działo się w piątek w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 4 w Knurowie z okazji Dnia Świętego Jana Pawła II. W czasie akademii uczniowie mogli zobaczyć dwie pantomimy.

Pierwsza pokazywała, że każdy: i lekarz, i ksiądz, i sprzątaczka, i siostra zakonna są posłani do ludzi by im służyć na wzór Jezusa. Krótkie przedstawienie pokazało, że siłę do tego można czerpać z Eucharystii.

Druga pantomima – bardzo dynamiczna – ukazała Jezusa, który objawia swą Moc jako Ten, który odpuszcza grzechy, wyzwala z chciwości, pychy, nieczystości, pijaństwa oraz Ten, który daje Pokój i radość.

W dwóch inscenizacjach można było zobaczyć także fakty z życia św. Jana Pawła II i jego naukę o siedmiu sakramentach.

Występy uczniów były przeplatane religijnymi piosenkami szkolnego zespołu. Co ciekawe sami nauczyciele wraz z księdzem nagrali film ze swoimi wspomnieniami ze spotkań i wydarzeń z Janem Pawłem II.

Swoim świadectwem wiary w Jezusa podzielił się także jeden z byłych uczniów szkoły. Ważnym momentem była wspólna prośba do Boga o dar codziennej modlitwy oraz o życie w niebie dla Zuzi Puk.

Świętowanie Dnia Papieskiego zakończył szalony taniec Góry do Góry oraz słodki poczęstunek ponad pół tysiąca papieskich kremówek upieczonych przez rodziców uczniów.