Poniedziałek 21 maja 2018 (godz. 8.30-14.30)  to dzień otwarty dla wszystkich kandydatów do klas I w Zespole Szkół im. I.J.Paderewskiego w Knurowie.

Zapraszamy wszystkich, którzy planują rozpocząć z nami następny rok szkolny.

W I Liceum Ogólnokształcącym (ul. 1 Maja 21) powstaną klasy: przyrodniczo-medyczna, ścisła, humanistyczno-językowa oraz sportowa ze specjalnością piłka nożna.

W Technikum nr 1 (ul. Szpitalna 25) powstaną oddziały kształcące w zawodach: technik obsługi turystycznej, ekonomista, logistyk oraz informatyk.

Wszystkich zainteresowanych warunkami nauki, osiągnięciami szkoły i panującą u nas atmosferą serdecznie zapraszamy!

Od piątku 18 maja 2018 rusza rekrutacja internetowa:  https://slaskie.edu.com.pl/kandydat

Info: zsijp.pl