Knurów: Czy w Knurowie, gotowi jesteśmy do pomocy uchodźcom z terenów objętych stanem wojny?

0
457

Knurów:

Czy w Knurowie, gotowi jesteśmy do pomocy uchodźcom z terenów objętych stanem wojny?

Knurowski magistrat na początku lutego br. zgłosił wojewodzie śląskiemu gotowość przyjęcia uchodźców.

Stosowne zgłoszenie przyjęte zostało do bazy danych przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gliwicach. Gmina Knurów zadeklarowała możliwość zakwaterowania uchodźców na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych, jak również zapewnienia im podstawowej opieki podczas pobytu w Knurowie.

Aktualnie, samorządowcy oczekują od strony rządowej na pilne przekazanie konkretnych informacji o planowanych rozwiązaniach prawno-finansowych, w tym kwestii dotyczących dostępu uchodźców do świadczeń zdrowotnych, edukacji, czy też usług tłumacza.

źródło: knurow.pl