InformacjeKnurówNewsy

Knurów: Czy nowe przepisy prawne skrócą czas otwarcia całodobowej apteki przy Koziełka?

Z początkiem 2024 roku weszła w życie nowelizacja prawa farmaceutycznego. Główne zmiany dotyczą definicji aptek: czynnej w dzień wolny oraz czynnej całodobowo. Od 1 stycznia obowiązują nowe zasady dotyczące nocnych i świątecznych dyżurów aptek.

Według dotychczasowych przepisów, dyżury nocne oraz dyżury w dni wolne od pracy były najczęściej realizowane przez apteki ogólnodostępne – miały one możliwość doliczyć sobie za to tzw. „opłatę za ekspozycję leków” podczas tych dyżurów. Od 1 stycznia 2024 roku, takiej możliwości nie mają. Ponadto, pora nocna w aptekach będzie trwała tylko dwie godziny na dobę.

Zgodnie z nowelizacją prawa farmaceutycznego, zarządy powiatów (i miast na prawach powiatów) w miastach do 40 tysięcy mieszkańców, będą zobligowane do przeprowadzenia analizy, a także wyznaczenia aptek realizujących dyżury w porze nocnej, oraz w dni wolne od pracy. Z kolei prezydenci miast powyżej 40 tysięcy mieszkańców, mogą takie dyżury ustanawiać fakultatywnie – bez konieczności przeprowadzenia analizy.

Co to oznacza dla Apteki Świętej Barbary w Knurowie, która jako jedyna w mieście pełni swoją funkcję całodobowo? Tyle, że godziny pracy placówki ochrony zdrowia publicznego zlokalizowanej przy ulicy Koziełka mogą zostać skrócone do godziny 23:00.

Od 1 stycznia koszty pracy apteki w porze nocnej i w święta pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia, ale w ograniczonym zakresie. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą Prawo farmaceutyczne w powiatach, których siedzibą jest miasto do 40 tysięcy mieszkańców, dyżury aptek w święta (dni wolne od pracy) i w porze nocnej (do godz. 23:00) będą finansowane ze środków NFZ w zakresie:

– czterech kolejnych godzin zegarowych (bez przerwy) w przedziale czasowym między godzinami 10:00 a 18:00 (dyżur w dzień wolny od pracy);
– dwóch godzin zegarowych (bez przerwy) w przedziale czasowym między godzinami 19 a 23 (dyżur w porze nocnej).

Powiat ma możliwość zakontraktowania dłuższych dyżurów aptek, ale zapłaci za to z własnych pieniędzy, ale wątpliwe jest, że samorząd będzie chciał płacić za pracę apteki po godz. 23:00. To sprawi, że część aptek całodobowych w okolicy zapewne zniknie. Jaka będzie decyzja Powiatu Gliwickiego? Niestety, na tę chwilę napływające wieści nie są optymistyczne i według nieoficjalnych informacji, które do nas docierają brakuje brak dobrej woli ze strony władz starostwa na rozwiązanie problemu.

Czy tak samo będzie z placówką w Knurowie? Według zapewnień władze miasta mają wkrótce wystosować pismo do Starosty Gliwickiego o przekazanie szczegółowych danych na temat podjętych działaniach w tej sprawie. Trudno jednak dzisiaj jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie czy knurowska apteka nadal będzie całodobowa…