Na budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 w Knurowie został zamontowany czujnik jakości powietrza.

info: RR MSP 6