Knurów: Co za prace wykonywane są w deptaku ul. Aleja Piastów w Szczygłowicach ?

0
316

Zastanawialiśmy się: Co za prace wykonywane są w deptaku ul. Aleja Piastów w Szczygłowicach.

Zwróciliśmy się z zapytaniem do pracowników knurowskiego magistratu i mamy odpowiedź:

„ Budowa nowych przejść dla pieszych w rejonie ulic Aleja Piastów i Hugo Kołłątaja oraz ulic Aleja Piastów i Jana Kilińskiego.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników drogi jakimi są piesi i rowerzyści.

Zadanie realizujemy w formule zaprojektuj i wybuduj.

Wykonawcą jest firma PRUiM S.A. z Gliwice

Wartość zadania w całości: 221 400,00 zł

Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 173 184,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu – wyniesione przejście w formie progu zwalniającego, przebudowa odcinka ciągu pieszo – rowerowego wykonanie oznakowania aktywnego (mrugające światła ostrzegawcze o przejściu z przejazdem rowerowym) oraz oświetlenie dedykowane pieszym.

Zadanie planujemy zakończyć do końca czerwca br.”

informuje nas: Magdalena Szczygieł Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich i Spraw Drogowych Urzędu Miasta Knurów.