W Miejskim Przedszkolu nr 3 nauczycielki przystąpiły do realizacji działań z okazji obchodów jubileuszu 100 – lecia odzyskania niepodległości.

Inicjatorem dzisiejszego Spotkania z literaturą była Małgorzata Bielicka nauczycielka przedszkola. Zaproszony został Przewodniczący Rady Miasta Knurów Pan Tomasz Rzepa, który przeczytał dzieciom Legendę o powstaniu państwa polskiego – Legenda o Lechu, Czech i Rusie. Wcześniej nauczycielki Joanna Kołodziej i Agnieszka Zakrzewska przygotowały kącik patriotyczny na holu przedszkolnym, gdzie oprócz elementów dekoracyjnych i symboli patriotycznych zgromadziły literaturę patriotyczną dostosowaną do wieku dzieci.

Natomiast dzieci z grupy IV z nauczycielami Krystyną Grzesik i Joanną Kołodziej przygotowały i zaprezentowały krótki patriotyczny program artystyczny.

Nad całością czuwała dyrektor przedszkola, która serdecznie podziękowała wszystkim zaangażowanym dzieciom i pracownikom przedszkola.

/arc/