Knurów: Budżet Obywatelski 2018

0
928

Urząd Miasta Knurów informuje, iż na posiedzeniu Komisji Doraźnej ds. Budżetu Obywatelskiego w dniu 23.08.2017r. Komisja zaopiniowała zgłoszone projekty do Budżetu Obywatelskiego.
W drodze losowania została ustalona kolejność wniosków na karcie do głosowania, które będą poddane pod głosowanie mieszkańców.

 

Pełna lista projektów w załączonym linku:

DO POBRANIA

 Zgodnie z harmonogramem prac na Budżetem Obywatelskim spotkanie dotyczące ostatecznej listy projektów dopuszczonych do głosowania oraz procedury głosowania i wyboru projektów do realizacji odbędzie się 6 września 2017 o godzinie 15.30 w Urzędzie Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7 ( ratusz )

 

Zapraszamy osoby odpowiedzialne za dane projekty, do przesyłania ich w wersji elektronicznej na naszego redakcyjnego maila ( redakcja@iknurow.pl ) postaramy się o ich przybliżenie mieszkańcom

 

 

 

 

Co warto wiedzieć o Budżecie Obywatelskim?

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu miasta Knurów, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 809 tys. złotych, podzielonych na pięć części po 161 800 zł na każdy rejon.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu miasta. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój miasta!

Kto może wziąć udział?

W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec miasta Knurów, który ukończył 16 lat.

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własny projekt.
Dowiedz się, jak zgłosić projekt

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem projekty.
Sprawdź, jak oddać głos

 

Jak głosować?

Od 13 do 23 września 2017 można głosować na propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów na rok 2018.

Poniżej krótka instrukcja jak zagłosować?

 1. Głosowanie na zgłoszone projekty zostanie przeprowadzone w terminie od 13 września 2017r. do 23 września 2017r. i odbywać się będzie:
  1. w formie papierowych kart do głosowania, w Urzędzie Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5,
  2. za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej, która będzie dostępna od godz. 00:01 13 września 2017r. do godz. 23:59 23 września 2017r.
 2. Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Knurowa, który w trakcie trwania głosowania ma ukończone 16 lat.
 3. Podczas głosowania głosujący ma zapewniony dostęp do listy projektów poddanych głosowaniu.
 4. Głosujący może głosować tylko jeden raz, wybierając dowolną formę oddania głosu.
 5. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Skrutacyjną, że mieszkaniec oddał głosy poprzez platformę elektroniczną oraz w wersji papierowej, wszystkie oddane głosy traktuje się jako nieważne.
 6. Przy głosowaniu w siedzibie Urzędu Miasta głosujący zobowiązany jest przed czynnością głosowania okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem w celu ustalenia prawa oraz rejonu do głosowania.
 7. Przy głosowaniu poprzez platformę internetową głosujący obowiązany jest do podania numeru PESEL oraz nazwiska rodowego matki celem weryfikacji a następnie wypełnienia wszystkich obowiązkowych pól.
 8. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy maksymalnie dwóch wybranych projektach z Rejonu zamieszkania na karcie do głosowania.
 9. Na końcowy wynik głosowania w danym rejonie składa się suma głosów ważnych oddanych w głosowaniu papierowym i poprzez platformę internetową.
 10. Jeżeli dwa projekty otrzymały równą – największą liczbę głosów uprawniającą do realizacji projektu, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej w obecności członków komisji.
 11. Losowanie odbędzie się w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Komisji.
 12. Przewodniczący Komisji powiadamia autorów projektu o terminie i miejscu losowania.
 13. Miejscem wyznaczonym do głosowania w wersji papierowej jest Urząd Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 – punkt głosowania.
 14. Punkt głosowania będzie otwarty w godzinach pracy Urzędu Miasta Knurów, natomiast platforma internetowa będzie dostępna od godz. 00:01 13 września 2017r. do godz. 23:59 23 września 2017r. (liczy się moment rejestracji głosu przez serwer).
 15. Poza godzinami otwarcia o których mowa w pkt. 14, punkt głosowania będzie otwarty w dniu 23 września 2017r. (sobota) w godzinach: od 10:00 do 15:00.
 16. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwa Komisja Skrutacyjna.
 17. Wynik głosowania zostanie opublikowany na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w prasie lokalnej.