Począwszy od 14 kwietnia br. przez dwa tygodnie trwały w Knurowie konsultacje społeczne nad wstąpieniem naszego miasta do związku metropolitalnego. Na specjalnych kartach do głosowania mieszkańcy mogli wyrazić swoją opinię czy są za tym, aby Knurów dołączył do grona gmin, które wejdą w skład nowo tworzonej Metropolii. Głosować można było on line, albo za pomocą papierowego formularza, który należało wrzucić do specjalnej urny, dostępnej na terenie Urzędu Miasta Knurów.

Po zamknięciu głosowania, specjalny zespół skrutacyjny dokonał weryfikacji formalnej kart celem ustalenia wyników głosowania. W pprzeprowadzonych konsultacjach wzięło udział 113 mieszkańców, z czego 109 oddało głosy na tak, tj. za przystąpieniem Knurowa do Metropolii, natomiast 4 głosy były nieważne.

Na wczorajszej nadzwyczajnej sesji, poświęconej wstąpieniu Gminy Knurów do związku metropolitalnego, radni Rady Miasta Knurów podjęli stosowną uchwałę w tym zakresie, opiniując pozytywnie wolę przystąpienia naszego miasta do Metropolii.

Info : www.knurow.pl