XIV Pielgrzymka Biegowa do grobu bogosławionego ks. Jerzego Popiełuszko.

13-14 września 2019r.

Katowice-Warszawa- Olsztyn

Start: 13 września, o godz.08:45, Pomnik Poległych Górnik KWK „Wujek”