Pielgrzymka Biegowa upamiętniająca 335. Rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej w 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości RP

Pielgrzymka przebiegnie po raz trzeci przez Knurów ulicami:

  • Szpitalną
  • Niepodległości
  • Michalskiego

O godz. 16:15 biegacze wezmą udział w festynie na kręgu przy ul. 1 Maja, zorganizowanego w rocznicę Odzyskania Niepodległości.

Podczas festynu wystąpią knurowskie zespoły oraz zostaną ogłoszone wyniki konkursów ” Mój husarz” i ” Listy Króla Jana III Sobieskiego”.

O godz. 18:00 sztafeta pobiegnie do Kościoła Św. Antoniego w Krywałdzie, aby pomodlić się przed obliczem Matki Pięknej Miłości.

Później z Kościoła Św. Antoniego uczestnicy ruszą do Rud i Wiednia.

Organizatorzy zachęcają do włączenia się do biegu biegaczy, rowerzystów motocyklistów, osoby na rolkach oraz osoby na wózkach inwalidzkich.

START
7 września 2018r.
ok. godz. 15:30
parking Intermache ul. Szpitalna.

Info: Bogusław Szygula