Knurów:

Uchwałą Rady Miasta na dzisiejszej VIII Sesji, jedna z dróg przy ul. Jęczmiennej otrzymała nazwę : Tęczowa.

Pomimo kilku głosów przeciwnych, 17 radnych na wniosek obecnych właścicieli posesji, usytuowanych przy tej drodze uchwalono nazwę ulicy na : Tęczowa.

Podobno będzie tam bardzo kolorowo.