We wtorek ( 5.02.2019r.) w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach odbędzie się uroczystość pożegnania przechodzącego na emeryturę komendanta Komisariatu Policji w Knurowie, młodszego inspektora Janusza Słowińskiego.

Młodszy inspektor Janusz Słowiński pełnił funkcję komendanta Komisariatu Policji w Knurowie przez 3 lata, został mianowany 7 stycznia 2016 roku.  Po 40 latach pracy zawodowej, w tym 29 latach służby w policji przeszedł na zasłużoną emeryturę.

Swoją przygodę w policyjnym mundurze Janusz Słowiński rozpoczął 1 maja 1990 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach. W tym czasie przeszedł różne szczeble kariery zawodowej. Od Wydziału Kryminalnego poprzez Zespół Wywiadowczy, Kompanie, Pogotowie Policyjne. Pracował także jako oficer dyżurny KPM Gliwice. Potem został mianowany na stanowisko zastępcy komendanta Komisariatu II Policji w Gliwicach, a następnie został powołany na stanowisko komendanta KP Knurów.

Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w Wojsku Polskim.

Młodszy inspektor oprócz szkół policyjnych, ukończył studia zawodowe w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu.

Podczas ostatniego dnia w KP w Knurowie przywołuje Janusz Sowiński wspomnienia z roku 2016, gdy zostaje komendantem – „Jednostka zawsze stała na bardzo wysokim poziomie. Policjanci uzyskiwali zawsze bardzo wysokie wyniki, więc było mi miło, że mogłem do takiej jednostki trafić, gdzie jednocześnie byli to ludzie doświadczeni i sprawdzeni. A po drugie taki stan rzeczy w dużej mierze ułatwiał pracę, bo nie trzeba było zbytnio się zastanawiać  jak poprowadzić jednostkę, żeby ta jednostka uzyskiwała dobre wyniki. Tylko należało w dalszym ciągu mobilizować załogę do utrzymania takiego poziomu lub dążenia do jeszcze lepszych wyników”.

Przechodząc na emeryturę podsumował swą służbę w KP Knurów mówiąc – „Przez te 3 lata mojej pracy na tym komisariacie, nadal jednostka uzyskiwała dobre, bardzo dobre wyniki.  I nigdy nie było jakieś sytuacji, za które trzeba by było się tłumaczyć i żeby mieszkańcy z trzech gmin podległych komisariatów mieli jakieś uwagi co do naszej pracy. Oczywiście nigdy nie można powiedzieć, że doskonale się pracuje, zawsze ktoś może mieć jakieś uwagi. I takie uwagi mniejszego kalibru trafiały do Komisariatu Policji w Knurowie, czy też skargi na niektórych policjantów. Ale tych skarg i uwag było bardzo mało. Każde takie uwagi czy tez skargi wnikliwie były rozpatrywane i brane pod uwagę. Naturalnie przez to jeśli była taka potrzeba zmienialiśmy sposób naszej pracy, żeby mieszkańcy nie mieli w przyszłości pretensji do tego co robimy.”

Jednocześnie dodał, że – „ Przez bardzo dobrą współpracę  z lokalnymi włodarzami ( gmin Gierałtowic, Pilchowic i Knurowa) w ciągu tych 3 lat zostały zakupione, między innymi: samochody służbowe, urządzenie do badań trzeźwości, środki do pomalowania komisariatu oraz zainstalowano 10 nowych kamer na terenie Knurowa. A także KP Knurów współpracował bardzo dobrze ze Strażą Miejską i Prokuraturą.”

Odchodzący na emeryturę komendant nie był w stanie ukryć emocji, jakie towarzyszyły mu podczas pożegnania z załogą. Zresztą nawet nie próbował tego robić.

A pracownicy w ostatni dzień służby młodszego inspektora Janusza Słowińskiego nie szczędzili w jego kierunku pochwał, mówiąc – „ Komendant, który swoich pracowników zauważał nawet będąc na zwykłych zakupach, który zawsze potrafił zapytać co słychać. Potrafił się cieszyć i smucić w sytuacjach, które dotykały jego załogę. Zawsze wspierał, był oparciem i nigdy nie wywyższał się swoim stanowiskiem.”

Emerytura – to czas,  gdy nie istnieją żadne ograniczenia, ani zakazy. Wiek emerytalny jest po to, by zrealizować wszystkie swoje niespełnione plany.

Dlatego jako Redakcja Portalu iKnurów.pl – życzymy Panu Januszowi Słowińskiemu – najlepszego zdrówka, pogodnego ducha, dostatku i samych miłych chwil na emeryturze oraz niech życie stanie się pełne zrealizowanych planów i nowych marzeń.

Relacja: Agnieszka Łyko