Knurów: Kandydaci w okręgach - prezentacje indywidualneMiasto Knurów

Knurów: Beata Borys – kandydatka do Rady Miasta


Beata Borys Okręg Wyborczy Nr 2

   Mieszkanka Knurowa od 30 lat, mężatka, dwoje dorosłych dzieci.
Pracuje jako pracownik Administracji w Placówce Oświatowej.
Jestem działaczem związkowym NSZZ- Solidarność pracowników Oświaty biorąc aktywny udział w ochronie praw pracowniczych.

   Udział w wyborach jest dla mnie ważnym wyzwaniem, którego podjecie postaram się jak najlepiej wykorzystać ponieważ czuję potrzebę aktywnego działania i niesienia pomocy mieszkańcom miasta Knurowa. W swoich działaniach chciałabym zadbać o naszych szanownych seniorów jak i o naszą przyszłość – nasze dzieci i młodzież. Moim celem jest umożliwienie szerszego dostępu naszym seniorom do wiedzy z zakresu prawa i bezpieczeństwa oraz innych dziedzin społecznych.

   Nasze dzieci i młodzież w szkołach chciałabym zainteresować nawiązaniem przyjaźni międzynarodowej w ramach Projektu Edukacyjno-Humanitarnego Face To Face With The Word „Przyjaźń dzieci świata” pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka.
Celem projektu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania społecznego, wzajemne poszanowanie kultury, tradycji, wzajemnego szacunku do drugiego człowieka.

   Wszystkim nam zależy na dobru dziecka wiec dostrzegam potrzebę choć na trochę oderwać te nasze dzieciaki od ciągłego spędzania czasu na przysłowiowym fejsie lub „komórce” i zachęcić do większego zaangażowania jak i również krzewienia kultury fizycznej w ramach zajęć sportowo- rekreacyjnych.

Proszę Mieszkańców Knurowa o zaufanie i głos w wyborach samorządowych.