Knurów: Barbara Karpińska nową Radną Rady Miasta.

0
394

Knurów:

Na LIX Sesji Rady Miasta Knurów, przysięgę złożyła p. Barbara Karpińska, która tym samym została jednym z 21 Radnych Rady Miasta Knurów.

Radna swoim wkładem osobowym zasili dwie Komisje:
– Komisję Gospodarki, Ochrony Środowiska i Finansów
– Komisję Oświaty i Kultury

⬇️⬇️⬇️