Awaria na sieci magistralnej GPW w Katowicach


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie

zawiadamia za informacją Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach

że 12.10.2018 r. / 13.10.2018 r. w godzinach od 22:00 do 7:00

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach będzie usuwało awarie wodociągu na sieci magistralnej w Knurowie przy ul. Ściegiennego

w związku z powyższym wystąpią braki wody

w nw. rejonach : Szczygłowice, osiedle Szczygłowice, Krywałd, ul. Rybnicka plus boczne, Niepodległości, Dworcowa , Farskie Pola, Kuźnia Nieborowska, gm. Gierałtowice