W dniu 08.10.2018 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie otrzymało informację z GPW w Katowicach o awarii sieci magistralnej zasilającej w wodę gminę Knurów, gminę Gierałtowice oraz Kuźnię Nieborowską.

Uszkodzeniu uległ rurociąg stalowy
Ø 500 przebiegający pod jezdnią ul. Ściegiennego w Knurowie.

W godzinach nocnych w dniu 08.10.2018 r. służby GPW Katowice przystąpiły do usunięcia wycieku, okazało się jednak, że doszło do rozległego pęknięcia rurociągu,a tym samym nie jest możliwa natychmiastowa naprawa przez katowickie GPW.

Technologia usunięcia tej awarii wymaga wstrzymania dostawy wody oraz całkowitego odwodnienia uszkodzonego wodociągu magistralnego na znacznym odcinku.

Z uwagi na czas potrzebny do usunięcia awarii, ponownego napełnienia rurociągu oraz jego płukania, służby PWiK Knurów ustaliły z dostawcą wody GPW termin wykonania prac na godziny nocne.

Prace prowadzone będą w nocy z 12.10.2018 na 13.10.2018 w godzinach od 22:00 do 7:00.

W celu zminimalizowania skutków awarii, po wznowieniu dostawy wody przez GPW Katowice służby techniczne Przedsiębiorstwa natychmiast przystąpią do płukania obsługiwanej sieci rozdzielczej na terenie miasta.

Staraniem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie od wiosny tego roku prowadzone są przez GPW Katowice prace związane z wymianą bardzo awaryjnego odcinka sieci magistralnej zasilającego miasto Knurów.

GPW deklaruje, że prace zakończone zostaną do końca 2018 r.

Powyższe w znaczny sposób poprawi jakość dostaw wody dla miasta.